“Obrazovanje odraslih”, tema trodnevnog seminara u Zenici

Obrazovanje odraslih, tema je trodnevnog seminara, koji se održava u Zenici, okupivši predstavnike resornih ministarstava i pedagoških zavoda Zeničko – dobojskog kantona, Sarajevskog, Unsko sanskog, Goraždanskog kantona i Brčko distrikta.

Seminar je organizovao DVV International Ured u BiH, a u sklopu realizacije ranije potpisanog Sporazuma sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK o saradnji na planu obrazovanja odraslih i jačanja kapaciteta onih, koji su nosioci ovog posla.

“U ova tri dana obuka se odvijala iz oblasti teorije andragogije, obrazovanja odraslih, istorije tog obrazovanja, a razmatrali smo i opis poslova referenata za obrazovanje odraslih, međunarodne dokumenate u ovom segmentu, te savremene poslovne komunikacije i saradnju sa medijima, a sve u namjeri da osiguramo što bolju implementaciju zakona i ojačamo kadrove unutar ministarstava i pedagoških zavoda, kako bi u krajnjoj liniji sistem obrazovanja odraslih bio funkcionalan i održiv”, navodi Anes Čerkez, projekt koordinator u Uredu za BiH DVV Internacional.

“Ovakvi seminari su zaista bitni, jer samim ulaganjem u kapacitetet kantonalnih ministarstava obrazovanja i pedagoških zavoda poboljšaćemo i djelovanje naših ministarstava, kako u izradi zakona, tako i u njihovoj implementaciji”, ističe jedna od učesnica ovog seminara, Amira Ezić, predstavnica Ministarstva obrazovanja Unsko – sanskog kantona.

Završetak rada trodnevnog seminara iz oblasti obrazovanja odraslih u Zenici predviđen je za večeras. (Vesna Jovanović)