Na listi lijekova fonda solidarnosti od sada medikamenti za terapiju malignih oboljenja

Ilustracija

Vlada FBiH  na današnjoj sjednici u Sarajevu uvrstila je nove lijekove na Listu lijekova fonda solidarnosti, među kojima su i medikamenti za terapiju malignih oboljenja.

Federalna vlada donijela je Odluku o Listi lijekova fonda solidarnosti FBiH, koja se finansira sredstvima fonda solidarnosti FBiH. Sastavni dio ove odluke je Lista lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, koji mogu biti korišteni i na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije BiH.

Na Listu lijekova uvršteni su lijekovi za terapiju malignih neoplazmi, za terapiju malignih neoplazmi s posebnim režimom propisivanja, imunosupresivi, lijekovi za liječenje hepatitisa C i B, za liječenje multiple skleroze, lijekovi u tretmanu hemodijalize, zatim za liječenje hemofilije, biološki lijekovi za liječenje upalnih bolesti debelog crijev, kao što su Morbus Chron i ulcerozni kolitis, te antiretrovirusni lijekovi, humani imunoglobulin i lijekovi za profilaksu respiratornog sincijalnog virusa.

U Listu lijekova fonda solidarnosti uvršteni su i tuberkulostatici. Izuzetno, na Listu mogu biti uvršteni i lijekovi preporučeni kroz poseban program, za koji budu osigurana dodatna finansijska sredstva federalnog fonda solidarnosti.
Izvor: klix.ba