Iz minute u minut: Sjednica Gradskog vijeća Zenica

Počela je sjednica Gradskog vijeća Zenica. Na dnevnom redu je 13 tačaka, a sve informacije o toku sjednice pratite na portalu Zenicainfo.ba.

Prijenos uživo možete pratiti i u programu TV Zenica ili na našoj facebook stranici Zenicainfo.ba.

10:35 – Usvojen prijedlog za uvrštavanje dvije tačke na dnevni red, kao druga tačka uvrštena je smjena i razrješenje dužnosti predsjedavajućeg Gradskog vijeća Zenica, a kao treća Izbor i imenovanje predsjedavajućeg Gradskog vijeća ( prijedlog A-SDA). Gradonačelnik sa dnevnog reda povukao tačku osnivanje JP Autobuska stanica.

10:50 – Usvojen dnevni red uz predložene dopune sa 16 glasova za, 10 protiv i 4 suzdržana, bez tačke o osnivanju JP Autobuska stanica.

11:20 – U toku rasprava o smjeni i razriješenju predsjedavajućeg GV, protiv smjene su SDP, Snaga centra, Naša stranka…

11:28 – Predsjedavajući Bulajić zatražio je pauzu od 5 minuta prije glasanja o smjeni.

11:36 – Sa 16 glasova ZA smijenjen aktuelni predsjedavajući Gradskog vijeća Goran Bulajić. Ponovo je pauza od 5 minuta.

11:44 – Dijana Bešić, Almir Babajić i Dženan Dedić prijedlozi vijećnika za novog predsjedavajućeg.

12:13 – Dugotrajna rasprava o izboru novog predsjedavajućeg, ponovo je pauza u trajanju od 15 minuta na prijedlog vijećnika DF-a.

12:30 – Nastavljena je sjednica, Gradsko vijeće će u nastavku birati novog predsjedavajućeg.

12:38 – Almir Babajić odustao od kandidature.

12:40 – Nakon dugotrajne rasprave Gradsko vijeće sa 16 glasova ZA izabralo Dijanu Bešić za novu predsjedavajuću Gradskog vijeća Zenica.

12:41 – Nova pauza u trajanju od sat vremena.

14:10 – Nastavljena sjednica Gradskog vijeća, u toku su vijećnička pitanja

16:10 – Nakon rasprave o Zenicatransu, ponovo zatražena pauza.

16:40 – Vijeće je nastavilo rad, i dalje je u toku rasprava o Zenicatransu.

18:30 – Vijeće nije usvojilo nikakvu odluku o Zenicatransu, nakon višesatne rasprave vijećnici nisu usvojili niti jedan od predloženih zaključaka tako da je sudbina Zenicatransa i dalje neizvjesna.

19:06 – Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2018. godinu vijećnici nisu usvojili. Nakon ove tačke predsjedavajuća je prekinula sjednicu, uz obrazloženje da nema uslova za njeno dalje održavanje, te da će vijećnici o nastavku sjednice biti obaviješteni.