TIMSS 2019: Istraživanje trendova u znanju iz matematike i prirodnih nauka u BiH

TIMSS 2019 je međunarodno istraživanje trendova u znanju iz matematike i prirodnih nauka. TIMSS 2019 u Bosni i Hercegovni provodi Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u saradnji sa obrazovnim vlastima.

Partneri u provedbi ovog istraživanja u Zeničko-dobojskom kantonu su Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Pedagoški zavod Zenica.

U TIMSS 2019 istraživanju učestvuje 65 zemalja svijeta među kojima je, po drugi put, i Bosna i Hercegovina. U Bosni i Hercegovini se ovo istraživanje provodi u 178 škola. Obuhvaćeno je 6023 učenika četvrtog razreda osnovne škole iz 336 odjeljenja. Na području ZDK u uzorak istraživanja je uključeno 18 osnovnih škola: JU OŠ ”Skender Kulenović” Zenica, JU OŠ ”Ćamil Sijarić” Zenica, JU OŠ ”Ahmed Muradbegović” Zenica, JU OŠ ”Mak Dizdar” Zenica, JU ”Prva osnovna škola” Maglaj, JU OŠ „Kulin Ban” Tešanj, JU OŠ ”Huso Hodžić” Tešanj, JU OŠ ”Vareš” Vareš, JU OŠ ”Enver Čolaković” Breza, JU OŠ ”Gostović” Zavidovići, JU Prva osnovna škola Zavidovići, JU OŠ ”Mehmedalija Mak Dizdar” Visoko, JU OŠ ”Mula Mustafa Bašeskija” Visoko, JU OŠ ”15. april” Kakanj, JU OŠ ”Ahmed Muradbegović” Kakanj, JU OŠ ”Abdulvehab Ilhamija” Žepče i JU Osnovna škola Ivana Fra-frane Jukića iz Usore.

Za potrebe provedbe TIMSS 2019 istraživanja u Zeničko-dobojskom kantonu obučeno je 36 školskih koordinatora i testatora iz reda nastavnika, stručnih saradnika i menadžmenta škole. Istraživanje će biti provedeno u posljednjoj sedmici mjeseca maja 2019. godine. Međunarodni rezultati ovog istraživanja će biti prezentirani javnosti u decembru 2020. godine od strane Međunarodne Asocijacije za evaluaciju obrazovnih postignuća (IEA).

 

Press služba ZDK