Završeno asfaltiranje dijela ulice Zukići

U sklopu investicionog održavanja putne infrastrukture na području grada Zenica za 2018. godinu završeni su radovi na asfaltiranju dijela ulice Zukići sa izgradnjom potpornog zida.

Sredstva za realizaciju ove investicije u iznosu od 33.988,50 KM obezbijeđena su u Budžetu Grada Zenica.

Radi se o dionici puta u dužini od 160 m, na kojoj je radove izvela firma “Špic beton” d.o.o. Zenica.

Također, u okviru redovnog održavanja putnih komunikacija grada Zenice izvršena je rekonstrukcija dijela puta u dužini 50 m, u mjesnoj zajednici Pišće kod Studenca.

Vrijednost izvedenih radova iznosi cca 6000 KM sa PDV-om.

Stanovnici ovog dijela grada na rekonstrukciju su čekali punih pet godina od izgradnje GGM-a.