Broj radno sposobnih stanovnika u BiH u padu, najviše nezaposlenih sa srednjom školom

Prema podacima iz Ankete, najviše zaposlenih je u uslužnim djelatnostima. Broj radnih sati u sedmici se povećao u odnosu na prošlu godinu pa je prosjek 42,3 sati sedmično. Ovo govori kako se u BiH radi prekovremeno. Poređenja radi, u 2017. godini u poljoprivrednim djelatnostima prosjek radnih sati u sedmici bio je 40,5, u ovoj godini je 41,7, u nepoljoprivrednim djelatnostima je bio 42,6, a sada je 43,8, dok je u uslužnim djelatnostima bio 41,4, a sada je 41,5.

Također, zabilježen je pad broja osoba koje su same sebi poslodavac, a prema rezultatima ankete više samozaposlenih je u RS nego u FBiH.

Nezaposleno je najviše onih sa srednjom stručnom spremom, a najduži prosječni ostvareni staž na birou je u između 24 i 59 mjeseci. Među neaktivnim osobama, odnosno stanovnicima koji ne traže posao, najviše je onih koji imaju završenu osnovnu školu.

U kategorijama postoje i tzv. obeshrabreni, odnosno osobe koje ne traže posao jer su uvjerene da ga ne mogu naći, ali bi bile spremne početi raditi u roku od dvije sedmice i njih je 48.000.

I dalje je mnogo veći procent zaposlenih muškaraca nego žena.

Podaci iz Ankete nisu baš u skladu s podacima koji se prikupljaju putem zavoda za zapošljavanje, što pokazuje da ima i onih koji rade neprijavljeni.

Anketom je obuhvaćeno 10.647 domaćinstava u BiH i to 5.969 u Federaciji BiH, 3.613 u Republici Srpskoj i 1.065 u Brčko distriktu BiH.

Klix.ba