Praktična nastava za apsolvente Pravnog fakulteta u Tužilaštvu ZDK

Sporazum o obavljanju studentske prakse između Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici i Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona potpisan je danas.

Na osnovu ovog dokumenta, ova pravosudna institucija se obavezala da će u predstojeće dvije sedmice otvoriti svoja vrata studentima završnih godina Prava i omogućiti im praktičnu obuku iz oblasti krivičnog prava.

Glavna tužiteljica, Vesna Kaknjo, ovom je prilikom istakla da je ovakva praksa za Tužilaštvo svojevrstan izazov, kojim bi trebalo da dokaže kako je u stanju prenijeti praktičnu naobrazbu za buduće pravnike. Stvaranje uslova za praktičnu naobrazbu zeničkih studenata u institucijama sistema, inicijativa je grupe međunarodne organizacije pravnika ELSA na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici.  (S.Stević)