Gradsko vijeće nije podržalo izvještaj o izvršenju budžeta

Gradski vijećnici usvojili su informaciju o poslovanju i izvještaj o poslovanju u 2017.godini Javnog preduzeća za Prostorno planiranje i uređenje grada i Javnog preduzeća Gradsko groblje.

Izvještaj o izvršenju budžeta za prvih 9 mjeseci ove godine, u kojem se navodi da su ostvareni prihodi u iznosu od 37,3 miliona konvertibilnih maraka, što je za 9 procenata više u odnosu na isti period prošle godine, Vijeće nije podržalo.

Za je bilo 14, dok je 8 vijećnika bilo suzdržano.