Putem “e-stranca” dosad prijavljeno 22.000 gostiju u BiH, uskoro provjera prijava i na granicama

Kako saznajemo iz Službe za poslove sa strancima, od uspostavljanja sistema “e-stranac”sredinom juna ove godine, pa sve do danas, registrovano je ukupno 617 pravnih i fizičkih osoba koje pružaju usluge smještaja u BiH i prijavljeno je skoro 22.000 stranaca.

Svaki dan raste broj prijava

“Efekti uvođenja ‘e-stranca’ veoma su pozitivni. Ovaj sistem omogućava lakšu, bržu i efikasniju prijavu stranaca, što je od posebne koristi pravnim subjektima, odnosno većim hotelima s velikim brojem gostiju. Sama činjenica koliko je porastao broj prijavljenih subjekata i stranaca ide u prilog tome. Nama se svakodnevno javljaju pravne i fizičke osobe kojima dodjeljujemo pristupne šifre. Svaki dan se mijenja stanje jer uvodimo nove ljude u sistem”, kazao nam je zamjenik direktora Službe za poslove sa strancima Mirsad Buzar.

On dodaje kako hotelijeri s najboljom namjerom pristupaju sistemu e-stranac, jer su shvatili njegove koristi.

“Mi vršimo kontrole u okviru svojih nadležnosti kada je riječ o poštivanju zakonskih odredbi. Zakon je propisao obavezu prijave boravka i mi ćemo kroz naše promotivne aktivnosti pokušati podići svijest stranih državljana o obavezi prijave njihovog boravka”, ističe Buzar.

Sistem za online prijavu boravka stranaca razvijen je u sklopu projekta “Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH”, koji je finansiran sredstvima Vlade Švicarske Konfederacije, a realiziran u saradnji Ministarstva sigurnosti BiH, Službe za poslove za strancima BiH te Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) iz Sarajeva.

Eldan Mujanović, voditelj projekta iz CPRC-a, slaže se kako je “e-stranac” dao pozitivne rezultate, iako se radi o vrlo radikalnoj promjeni u odnosu na dosadašnji sistem prijavljivanja stranih državljana u BiH.

“Nije postojala nikakva infrastruktura, a osnovni metod bio je popunjavanje knjige gostiju. To je prevaziđen način. Uvijek smo imali velike razlike između broja prijavljenih gostiju i broja onih koji dolaze u BiH. Ljudi to opravdavaju izbjegavanjem plaćanja boravišnih taksi, ali ‘e-stranac’ ne gleda takvu situaciju iz te perspektive, jer se ne bavi naplatom takse. Ovaj sistem je najprije korak naprijed u sigurnosnom smislu. Interes svake države jeste da zna gdje borave stranci na njenoj teritoriji, kod koga su, gdje i u kojem periodu bili. Ukoliko, naprimjer, sutra neko pravosudno tijelo druge države uputi zahtjev Službi za poslove sa strancima za što hitniju informaciju o nekom državljaninu te zemlje, sistem ‘e-stranac’ omogućava nam da u nekoliko klikova dođemo do te informacije. Ranije smo morali roviti sve e-mailove, tabele, kartone i knjige da dođemo do takve informacije”, kazao nam je Mujanović.

Registracija djelatnosti

Međutim, “e-stranac” još ne prikazuje realnu sliku o broju stranaca u BiH, što je uzrok nepostojanja propisa. Naime, u RS-u morate registrovati djelatnost da biste nudili usluge smještaja, dok u Federaciji BiH tek u nekoliko kantona građani imaju mogućnost registracije djelatnosti za iznajmljivanje smještaja. U drugim kantonima nema takvih propisa.

“Stoga je veliki broj onih koji putem Bookinga i drugih kanala nude usluge smještaja, a nisu registrovani, niti prijavljuju goste. Zaista ne postoji način kojim se može provjeriti koliko je takvih ljudi u BiH. Međutim, uskoro bismo mogli uvesti jedan od ključnih mehanizama da što veći broj fizičkih osoba uvedemo u sistem ‘e-stranac’. Uskoro ćemo nadograditi Informacioni sistem za migracije (ISM) koji sadrži sve informacije vezane za strance u BiH. Ovaj sistem uvezuje ambasade, konzularna predstavništva, granične prijelaze, azile te Službu za poslove sa strancima. ‘E-stranac’ će biti uvezan sa ISM-om, što znači da će granični službenik prilikom izlaska stranog državljana iz BiH imati opciju da provjeri ima li ta osoba prijavu boravka ili ne. Stranci će također imati pravo tražiti od svog domaćina da mu izdaju potvrdu o boravku”, pojasnio nam je Mujanović.

Kada je riječ o tehničkim poteškoćama korištenja sistema “e-stranac”, saznajemo kako se svakodnevno dešavaju sitni propusti zbog slabe informatičke pismenosti korisnika. Svima je pružena tehnička podrška.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, našu zemlju prošle godine posjetilo je 1.307.319 osoba, a veliki broj njih ostao je neprijavljen jer je Službi za poslove sa strancima prijavljeno tek blizu polovine ovog broja.

(Klix.ba)