U KBZ prvi put urađena vaskularno hirurška rekonstrukcija Mb Lerisch

U JU Kantonalna bolnica Zenica prvi put je pružena zdravstvena usluga u tretmanu oboljenja pod nazivom Morbus Lerisch, i to vaskularno-hirurškom rekonstrukcijom aorto-bifemoralnim baypass-om.

Naime, arterioskleroze je generičko ime za zadebljanje i otvrdnuće zida arterije. Najčešća lokalizacija ateroskleroze je na arterijama donjih ekstremiteta, dok su arterije gornjih ekstremiteta, kao i visceralne arterije, daleko manje i rjeđe zahvaćene ovim degenerativnim procesom. Najčešće se javljaju okluzivne promjene na bifurkaciji abdominalne aorte (aorto-ilijakalna opstruktivna ateroskleroza “M. Leriche”).

Kod bolesnika sa aterosklerozirajućim obliterativnim promjenama aorto-biilijakalnog segmenta, po tipu visokog Morbus Leriche , jedina metoda liječenja je vaskularna hirurška intervencija u smislu aorto-bifemoralnog premoštenja.

Pomenuti operativni zahvat je učinjen u saradnji i saglasnosti načelnika Odjela za hirurške bolesti, mr sci.prim. dr Senada Derviševića i zamjenika načelnika Odjela anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja dr sci. prim.dr Merline Kalajdžija. U sklopu preoperativne pripreme aktivno su učestvovali ljekari sa Odjela Interne medicine, Odsjeka za pulmologiju , Odjela za Neurologiju i Centra za transfuzijsku medicinu.

Operativni zdavstveni tim su činili ljekari : mr.sci.dr Haris Vukas (operater), mr.sci.dr. Anel Okić, dr Hamid Šišman, dr Denis Fazlić (asistenti), dr Elvir Mehović (anesteziolog), i medicinski tehničari: Edin Isaković , Esmir Čančar (medicinski tehničar–instrumentar) i Admir Šahić (VŠ anesteziološki tehničar).

Operativni zahvat je u potpunosti prošao bez komplikacija i u skladu sa načelima dobre vaskularno hirurške prakse.

20.09.2018 je ponovno uspješno urađena vaskularno hirurška rekonstrukcija oboljenja Morbus Lerisch, čime Kantonalna bolnica Zenica potvrđuje da dobro planiranje i rukovođenje doprinosi napretku u pružanju zdravstvenih usluga prema našim pacijentima.

Vjerujemo da će se i u budućem radu ovaj operativni tim voditi načelima stalnog unapređenja kvaliteta i efikasnosti zdravstvene zaštite, u skladu sa savremenim dostignućima medicinske nauke i prakse, te ostvariti postizanje najboljih mogućih rezultata u odnosu na raspoložive resurse u zdravstvu. (kbze.ba)