Penzionerima sredstva za subvencioniranje nabavke lijekova

Za penzionere kao jednu od najugroženijih kategorija stanovništva, svaka pomoć je dobrodošla, makar i manje vrijednosti.

Zahvaljujući sredstvima sa kantonalnog nivoa, oko 5 hiljada penzionera dobit će pomoć u nabavci lijekova.

Značajan broj penzionera prisiljen je,zbog zdravstvenih problema,izdvajati i ne mala sredstva za nabavku lijekova. Stoga je i najnovija pomoć resornog kantonalnog ministarstva u ukupnom iznosu od 100.000 dobrodošla, ocjenjuje Mustafa Trakić, predsjednik udruženja penzionera.

Pojedinačan iznos po korisniku je 20 maraka.

Trakić podsjeća, da će se podjela vršiti na osnovu preciznih kriterija, jer svi ne mogu dobiti ovu pomoć.

Procjena je da će na području Zenice sredstva subvencije za nabavku lijekova dobiti oko 1.700 penzionera sa najnižim penzijama. (Š.B.)