Obavještenje GIK-a povodom imenovanja biračkih odbora

Obavještavamo javnost, političke subjekte i njihove kandidate za biračke odbore da je GIK Zenica donijela Rješenje o imenovanju BO čiji tekst se nalazi na web stranici Grada.

Takođe obavještavamo imenovane članove i njihove zamjenike u BO da će od 12.09.2018. početi obuka BO prema planu GIK-a, o čemu će biti blagovremeno obaviješteni telefonom. Ujedno obavještavamo osobe koje su imenovane u BO da će prilikom obuke dobiti priručnik za rad, ali ih molimo da se sa sadržajem priručnika i pravilima upoznaju prije same obuke zbog lakšeg praćenja predavanja,  praktične vježbe i testiranja.

Priručnik za rad BO u elektronskoj formi može se preuzeti ovdje.

Radi priprema za obuku i testiranje, osobe imenovane u biračke odbore takođe se mogu upoznati sa setom od 100 pitanja i odgovora (od kojih će 20 biti zastupljeno na testu), a čiji tekst se nalazi na web stranici CIK-a BiH: Podnaslov “Obuka biračkih odbora 2018” sa treptajućom oznakom “NOVO”, u koloni pod nazivom: Lista pitanja i Lista odgovora.

GIK Zenica apeluje i na političke subjekte da animiraju svoje kandidate za članove BO da se upoznaju sa sadržajem Priručnika za rad BO i navedenih pitanja i odgovora prije same obuke.

 

GRADSKA IZBORNA KOMISIJA