Vlada ZDK: Usvojen Program potrošnje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 133. sjednici, održanoj 22.02.2018. godine, usvojila Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu u nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice. Ovim su ispunjene okvirne zakonske pretpostavke za operativni i namjenski utrošak planiranih sredstava, saopštila je Press služba ZDK.

Visina sredstava utvrđena ovim programom iznosi 27.290.980,00 KM. Iznos će biti raspoređen za tekuće transfere pojedincima, u iznosu 27.183.680,00 KM, na ime finansiranje prava za: naknade umjesto plaće ženi-majci porodilji u radnom odnosu u iznosu 9.250.000,00 Km; prava civilnih žrtava rata u iznosu 3.140.600,00 KM; dodatak na djecu u iznosu 4.000.000,00 KM; naknade ženi-majci porodilji koja nije u radnom odnosu u iznosu 558.580,00 KM; smještaj u ustanove socijalne zaštite u iznosu 4.604.000,00; stalnu novčanu pomoć u iznosu 1.150.000,00 KM; smještaj u drugu porodicu u iznosu 419.000,00 KM; transfer za osobe sa invaliditetom u iznosu 55.000,00 KM.

U okviru ovog transfera planirano je i finansiranje prava na alternativni smještaj i druge izdatke za raseljena lica za ukupnom iznosu od 658.000,00 KM te sufinansiranje zapošljavanja, samozapošljavanja, stručnog osposobljavanja, obuke ili prekvalifikacije u ukupnom iznosu utroška 810.000,00 KM.

Također, namijenjena su sredstva za finansiranje ostalih potreba socijalno-zaštitnog karaktera za osobe u stanju socijalne potrebe, te za tekući transferi neprofitnim organizacijama, u iznosu od 107.300,00 KM, na ime finansiranja kantonalnih udruženja, saveza, Crvenog križa Zeničko-dobojskog kantona, saopštila je Vlada ZDK.