Uskoro implementacija novih projekata digitalizacije u Gradskoj upravi

Gradonačelnik Zenice, Fuad Kasumović, primio je danas predstavnike Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i direktoricu projekta CILAP, Anđu Zimić, s kojima je razgovarao o projektima Registracije nekretnina u BiH i Adresnog registra, koji se provode u okviru projekta CILAP, čiju je realizaciju podržala Vlada Kraljevine Švedske.

Projekat registracije nekretnina uveliko doprinosi povećanju efikasnosti zemljišne administracije, ali istovremeno i transparentnosti, jer omogućava praćenje prodaje tačno označenih nekretnina, cijenu i lokaciju. Ovaj projekt provodi Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove u saradnji s Poreznom upravom Federacije BiH. Poseban značaj projekta je u tome što se na jedinstven način prikupljaju podaci o prometu nekretnina u FBiH.

Tokom sastanka prezentovane su prednosti uspostave sistema Adresnog registra među kojima je najznačajnija otklanjanje b.b. oznake i evidentiranje određenog broja i adrese. Primjenom ovog sistema svaki objekat odnosno nekretnina na nekoj lokaciji dobit će tačno određeni broj i adresu. Navedeno je da se veći broj jedinica lokalne samouprave već uključio u ove projekte, ali i da je u porastu zainteresovanost opština/gradova za uključivanje u projekte.

Denis Tabučić pojasnio je prednosti Registra cijena nekretnine s tehničkog aspekta.

Direktorica projekta CILAP je ovom prilikom gradonačelniku uručila vrijednu tehničku opremu koja će biti korištena za potrebe gradske komisije za procjenu vrijednosti nekretnina.

Gradonačelnik Fuad Kasumović je iskazao zadovoljstvo posjetom predstavnika Federalne uprave i predstavnice CILAP-a, izrazivši spremnost za pristupanje implementaciji ovih projekata.

“Gradska uprava je opredijeljena ka svemu što će poboljšati efikasnost i transparentnost u radu. Namjera je da se svi procesi koje je moguće digitalizovati, digitalizuju, a podaci koji interesuju građane učine dostupnim”, kazao je gradonačelnik Kasumović.