U ZDK neće biti profesionalizacije i ‘bijelog hljeba’

Nakon višesatne rasprave danas je u nastavku 54. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona jednoglasno podržan Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u ovom kantonu. No, prije glasanja vođena je višesatna rasprava o brojnim amandanima, pri čemu je njih 15-tak prihvaćeno i postali su sastavni dio Zakona. Suština je da u ZDK neće biti profesionalizacije i bijelog hljeba.

Zeničko-dobojski kanton će po prvi puta od 2010. godine zakonski urediti plaće i primanja zaposlenih u organima vlasti.

Predlagač Zakona je Ministarstvo za pravosuđe i upravu. Ministar Mirnes Bašić tvrdi da novi Zakon neće dodatno opteretiti budžet. U Centrima civilnih inicijativa, prema riječima projekt menadžera, Ivice Ćavara, zadovoljni su konačnim epilogom.

Zastupnica Amra Jupić predložila je inicijativu da se i u drugim kantonima kreiraju slična zakonska rješenja o ukidanju bijelog hljeba i profesionalizacije.

Aktivni učesnik u kreiranju Zakona o plaćama u organima vlasti bio je granski sindikat na nivou ZDK i Federacije BiH. Samir Kurtović, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH, pozdravio je donošenje ovog Zakona u ZDK.

Usvajanjem Zakona doći će umanjenja plaća državnih službenika, ali je namjera da Vlada ZDK drugim aktima vrednuje njihov rad. (Š.B.)