Studijsko putovanje u Bavarsku na temu “Modernizacija turističkog sektora”

Predstavništvo njemačke privrede u BiH od 24. do 28. juna/lipnja 2019. godine u saradnji sa partnerskom firmom TUM-Tech GmbH iz Njemačke, a pod pokroviteljstvom Bavarskog ministarstva za privredu, razvoj i energiju, organizovalo je studijsko putovanje bosanskohercegovačkih firmi / organizacija u Bavarsku na temu „Modernizacija turističkog sektora“.

Bavarsko ministarstvo za privredu, razvoj i energiju će preko svoje agencije „Bayern International“ podržati ovu posjetu bosanskohercegovačke delegacije u okviru programa „Bayern – Fit for Partnership“. Program putovanja se sastoji od stručnih predavanja, individualnih razgovora, posjeta firmama i referentnim objektima. Ciljna grupa projekta su rukovodioci tj. donosioci odluka, te eksperti bosanskohercegovačkih kompanija i institucija u datoj oblasti.

Udruženje poslodavaca Zenica