Završena CNC edukacija u Agenciji ZEDA

U periodu od 23. maja do 10. juna Agencija ZEDA je organizovala edukaciju “Osnove CNC programiranja i rukovanja CNC mašinama”.

Edukacija se održavala tri puta sedmično, odnosno 30 radnih sati i bila je namijenjena svima koji žele naučiti osnove CNC programiranja i rukovanja CNC glodalicama. Edukacija je realizovana u prostorijama Agencije ZEDA (Impulsni kreativni centar).

Nakon završene edukacije, polaznici su osposobljeni da samostalno mogu napraviti jednostavnije predmete i uručena im je potvrda o završenoj edukaciji.

Edukacija je obuhvatila oblasti:

 • Zaštita na radu
 • Tolerancije oblika i položaja
 • Kinematika rezanja i geometrija alata
 • Osnove teorije rezanja
 • Tehnologija obrade materijala skidanjem strugotine – glodanje
 • Uvod u izbor elemenata tehnologije obrade rezanjem
 • Koordinatni sistemi CNC mašine
 • Pregled tehnološke dokumentacije
 • Postupak programiranja
 • Programiranje kretanja alata
 • Zadavanje referentne tačake obratka (WorkOffset) i kompenzacije visine alata (tooloffset)
 • Kretanje alata po kružnici
 • Kompenzacija radijusa alata
 • Programiranje ciklusa bušenja

Tokom edukacije su korištene glodalice Proxxon FF500, kao i 4 glodalice Proxxon MF 70.

Ova edukacija je dio aktivnosti međunarodnog projekta FORESDA koji implementira Agencija ZEDA zajedno sa 12 partnera i 7 pridruženih strateških partnera na području 9 podunavskih zemalja partnera: Austrija, Bosna i Hercegovina (ZEDA i PREDA), Bugarska, Mađarska, Njemačka, Rumunija, Slovenija, Srbija i Hrvatska. Implementacija Projekta je počela u januaru 2017.godine, a planirano trajanje Projekta je 30 mjeseci odnosno do 30.juna 2019. godine.

Cilj projekta FORESDA:

– transformisanje tradicionalnih sektora baziranih na šumarstvu/drvopreradi u inovativne moderne sektore te

– uvezivanje u nove lance vrijednosti sa drugim sektorima koristeći savremene informaciono-komunikacione tehnologije i potencijale kreativnih industrija u oblastima razvoja novih proizvoda, usluga i procesa.