Objavljen konkurs za idejno rješenje rekreativno-turističke zone Zenica-jug

Grad Zenica objavio je konkurs za izradu idejnog rješenja poslovno-rekreativno-turističke zone Zenica Jug “Riječni kvart”.

Međunarodni konkurs otvoren je za sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju uslove konkursa.

Grad Zenica ima vrlo izražene probleme sa raspoloživim prostornim resursima, koji su decenijama podređeni teškoj industriji. Lokacije u posjedu gradskih vlasti koje su čuvane i rezervisane za daljnji razvoj su sve rjeđe, što otežava nastojanja Grada da postepeno mijenja svoju privrednu sliku i orjentiše se ka industrijama koje su prilagođene gradskom tkivu i savremenom poimanju korištenja i očuvanja prostora oko nas.

Prostorni plan Grada Zenica je jednu od takvih zona prepoznao na južnom ulazu u grad, gdje je veliki neizgrađeni obuhvat uz rijeku Bosnu predvidio kao “poslovno-turističko-rekreacionu zonu”, u kojoj se očekuje vrlo raznolik, vibrantan i održiv sadržaj, namijenjen širokom spektru korisnika.

Osim dobivanja ideja i vizija za razvoj, konkurs koji Grad Zenica provodi u saradnji sa Asocijacijom arhitekata u BiH, ima kao zadatak dobivanje kvalitetnih urbanističko-arhitektonskih, oblikovnih, funkcionalnih, ekonomičnih, stručno izrađenih prijedloga različitih mogućih rješenja, različitih autora i koncepta koji su u skladu sa osnovnih postavkama planova višeg reda i dokumentacije ovog programskog zadatka.

Program zadatka služi kao polazna osnova za promišljanja o prostoru i analizu prostornih mogućnosti i potreba šire ekonomske i društvene zajednice, ali u isto vrijeme ne treba se posmatrati kao aksiom i predodređenje mogućih rješenja.

Od učesnika konkursa se očekuje da sami pronađu vlastite modele analiza iz kojih će proizaći ideje sadržaja i oblikovanja.

Nagrađeni radovi će predstavljati stručne podloge za izradu obavezne detaljne provedbene planske dokumentacije, a o angažiranosti pobjedničkih timova u izradu regulacionog plana, odredit će se naknadno gradske vlasti.

Ukupni fond nagrada je 45.000 KM. Fond za prvu nagradu iznosi 25.000 KM, druga 12.500 KM i treća 7.500 KM

Zahtjev za preuzimanje tenderske dokumetacije sa pratećim materijalom može se dostavljati na jedan od predviđenih načina do 31.05.2019. godine.