Delegacija Instituta Yunus Emre u posjeti Savezu samostalnih sindikata BiH

?

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine posjetila je delegacija Instituta Yunus Emre u Bosni i Hercegovini, predvođena direktorom gospodinom Mehmetom Akifom Yamanom.

Gosti su iskoristili susret da predsjedniku Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Selvedinu Šatoroviću čestitaju Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Predsjednik Šatorović je upoznao goste sa aktivnostima koje realizuje Savez samostalnih sindikata BiH s ciljem poboljšanja ekonomsko-socijalnog položaja radnika u Bosni i Hercegovini. Takođe, razgovarano je i o modalitetima buduće saradnje između SSSBiH, kao najveće sindikalne centrale u našoj zemlji i Instituta Yunus Emre.