Informacija o realizaciji utroška sredstava u oblasti privrede za 2018. godinu

Grad Zenica je u skladu sa Zakonom o podsticaju razvoja male privrede (“Službene novine ZDK”, br.07/16), odredbama Statuta Grada Zenica (“Službene novine Grada Zenica”, broj 5/15) i Strategijom razvoja Općine Zenica 2012.-2022. usvojenom od strane Općinskog vijeća 01.12.2011. godine, pokrenuo aktivnosti s ciljem stvaranja i poboljšanja poslovnog okruženja na području grada Zenice, što se prije svega ogleda kroz razvoj poduzetništva i obrta, javno i transparentno izvršenje Budžeta i stvaranje partnerstva između Gradske uprave i privrednog sektora.

Program mjera podsticaja unapređenja privrede za 2018. godinu sa kriterijima raspodjele temelji se na odobrenim sredstvima za ovu namjenu u Budžetu Grada Zenica za 2018. godinu.

Osnovni fokusi usmjerenja gradskih politika su unaprjeđenje mjera kroz planiranje podsticaja za osnivanje novih firmi (Startup) i jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP), kao i otvaranja novih radnih mjesta u gradu Zenica te stvaranju što povoljnijeg poslovnog okruženja, zbog ulaganja domaćeg i stranog kapitala na području grada Zenica.

Grad Zenica kao nosilac međunarodnog certifikata BFC SEE nastoji da osigura područje sa povoljnim poslovnim okruženjem te putem javnih poziva podstiče dinamiku samozapošljavanja i zapošljavanja kao i jačanje konkurentnosti privrede.

Informacija o realizaciji utroška sredstava za podsticaj privredi u 2018. godini

Finalna lista korisnika podsticajnih sredstava u oblasti privrede u 2018. godini