Dodjela certifikata za šest porodičnih timova

Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH  doc. dr. Ahmed Novo uručio je danas akreditacije i certifikacije za šest timova porodične medicine Doma zdravlja Zenica koji su uspješno prošli kroz proces akreditacije i certifikacije, te akreditaciju Centru za mentalno zdravlje Zenica koji je uspješno okonačao proces reakreditacije.

-Koordinatorica komisije za kvalitet u DZ Zenica, prim. dr. Alma Alić kazala je da je porodična medicina jedna od najbrojnijih službi u Domu zdravlja, a čine je 52 tima.  Prvih šest timova uspješno je okončalo jedan zahtjevan proces, uložili su veliki trud i napor i cilj je da oni budu primjer ostalim timovima koji treba da uđu u proces koji smo ovim započeli, kazala je prim.dr. Alma Alić.

-Dodijeljene akreditacije i certifikati znači da je 6 timova porodične medicine kao i Centar za mentalno zdravlje ispunilo zahtjevne standarde AKAZ-a koji se tiču kvaliteta pružanja usluga. Prvi put u FBiH imamo čast dodijeliti akreditacije i certificate sa ISQuae simbolom, organizacije kod koje 30 zemalja svijeta ima akreditirane standarde”, kazao je doc.dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a.

Standardi moraju biti primjenjivi, jer da nema vas, uposlenika i uspolenica, oni bi bili samo slovo na papiru, kazali su iz Javne ustanove Dom zdravlja Zenica, dodajući da su ovim činom kako su rekli samo „zagrebali“ u buduće aktivnosti koje su planirane kao ispunjenje njihovih ciljeva. (D.S.)