Agencija ZEDA nastavlja aktivnosti na izradi programa poboljšanja energetske efikasnosti

0
293

Agencija ZEDA organizovala je još jednu  radionicu „Izrade programa poboljšanja energijske efikasnosti u općinama FBiH“ sa općinama koje su se prijavile za učešće u ovom projektu.

Na današnjoj radionici, učesnici su zajedno sa organizatorom i konsultantima izvršili analizu dosadašnjih aktivnosti.

Svaka od općina je dobila template „Program poboljšanja energijske efikasnosti za općinu“, u koji su lokalne zajednice već započele unos podataka o prioritetnim projektima. To znači da će općine u narednom periodu, uz pomoć konsultanata, imati zadatak da pojedinačno, za svoju jedinicu lokalne samouprave unesu preostale predviđene podatke. Po okončanju ovih aktivnosti, imat će gotov akcioni plan koji će biti usaglašen sa kantonalnim akcionim planovima.

Treba napomenuti da ove aktivnosti imaju za cilj postizanje finalnih ušteda energije koje svaka JLS mora ispuniti prema raspodjeli indikativnih ciljeva ušteda energije, koji treba biti urađen u skladu s Federalnim akcionim planom energijske efikasnosti i odgovarajućim kantonalnim planovima energijske efikasnosti, a koji su pripremljeni u skladu s obavezama Bosne i Hercegovine.

Izrada programa poboljšanja energijske efikasnosti u općinama FBiH je zakonska obaveza, a osim zakonske obaveze, općine koje budu imale urađene programe poboljšanja energijske efikasnosti, moći će lakše pristupiti sredstvima za investiranje u provođenje mjera energijske efikasnosti u svojim lokalnim zajednicama.

Ovaj Projekat sufinansira Njemačko društvo za međunarodnu saradnju GIZ BiH, kroz projekat „Poticanje energetske efikasnosti u BiH“, a provodi ZEDA.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite Vaš komentar!
Molimo da ovdje unesete Vaše ime