Sporazumno rješavanje sporova: Plan aktivnosti za Sedmicu sudske nagodbe

Općinski sud u Zenici donio je Plan aktivnosti za Sedmicu sudske nagodbe koji će se realizovati od 12. do 23. novembra tekuće godine.

U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i Sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza,odlaganja ročišta,dugotrajnog postupka namirenja,eventualnog drugostepenog postupka, te dodatnih troškova koji nastaju.

Krajnji cilj što je efikasniji rad Suda i smanjenje broja predmeta“, ukazao je u razgovoru za RTV Zenica, Naiče Arnaut, portparol Općinskog suda Zenica.

S druge strane,ono što je još bitnije istaći da se ovim postupkom i samim strankama omogućava  više prednosti u odnosu na provođenje prvostepenog postupka. Sudska nagodba je efikasniji, kraći i jeftiniji postupak“,kazao je Arnaut.

Sudska nagodba je izvršna isprava-stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi.

U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi,na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu, odnosno izvršni postupak. Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom.

Prednost rješenja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku.

Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. (Š. Babić)