Skupština usvojila rebalans ZZO ZDK u iznosu od 181.559.300,00 KM

Zastupnici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona  usvojili su Rebalans Zavoda zdrastvenog osiguranja, u ukupnom iznosu od 181.559.300, OO KM, što je za 4,4% više u odnosu na Finansijski plan 2018.godine.

Urađene su izmjene i dopune sljedećih stvaki: zdravstvena zaštita – Kanton, refundacija bolovanja, konsultativno specijalistička i bolnička van Kantona, PET/CT dijagnostika, te usluge u Kantonu.

“Odlukom Upravnog odbora Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona svim osiguranim licima, starijim od 18 godina, koji su obavili uslugu PET/CT dijagnostike izvršiti refundaciju sredstava po cijeni usluge iz cjenovnika Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH – Fonda solidarnosti. To znači da od 16. avgusta 2018. godine refundiramo usluge PET/ CT dijagnostike u stopostotnom procentu”,  istakla je Mirzeta Subašić, direktorica Zavoda.

Od usluga za osigurana lica, odnosno pacijenete najznačajnije su finansiranje portova za aplikaciju onkološke terapije u Službi onkologije Kantonalne bolnice Zenica.

„ Riječ je o aparatima koji se ugrade u krvni sud putem kojeg se aplicira terapija, a koji sprečava razaranje krvnog suda i zdravog tkiva. To je veliki pomak u komforu liječenja najtežih bolesnika. Također, Zavod će finansirati i dijagnostičke usluge PCR našim dvijema bolnicama, Kantonalnoj bolnici Zenica i Općoj bolnici Tešanj i to za potrebe odjeljenja onkologije, zaraznog i ginekologije. Radi se o analizama koje su se radile u ugovornim Kliničkim centrima, a radi bolje dostupnosti, sada će se raditi u pomenutim bolnicama u Zeničko-dobojskom kantonu. Zavod će do kraja godine za ovu namjenu izdvojiti oko 100.000 KM. Još jedna novost jeste da će Zavod finansirati i operacije stražnjeg segmenta oka, prema indiciranim stanjima, u Poliklinici Doboj-Jug. Do kraja godine, Zavod će za ovu uslugu izdvojiti preko 50.000 KM”, ističu iz Zavoda.

Ovim rebalansom Zavod će finansirati i primjenu novih Standarda i normativa, koji pružaju značajne benefite zdravstvenim ustanovama, ali i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu osiguranim licima. Novim standardima i normativima će se smanjiti opterećenje timova porodične medicine kroz definisanje broja osiguranika koji dolaze na jedan tim, ali i uvođenje bolničke i vanbolničke palijativne njege, kao i realnije finansiranje hitne medicinske pomoći.

Podsjećamo da je Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila novu Odluku o ortopedskim i drugim pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadosmjestaka, a obzirom da je u istoj uvedeno 20 novih pomagala, kompletna primjena počinje donošenjem cjenovnika za ta novouvedena pomagala.

“Konkretno, za osiguranike to znači uvođenje 20 novih pomagala u Listu pomagala među kojima su najznačajnije inzulinske pumpe za djecu do 18 godina i studente do 26 godina, te održavanje za inzulinskih pumpi za osigurana lica koja sama obezbijede inzulinsku pumpu. Broj trakica za dijabetičare, odnosno osobe oboljele od šećerne bolesti povećao se sa 10 na 25 komada mjesečno, intrakardioverter defibrilator u iznosu od 7.000 KM , implantant za kičmu, ekspander za dojku i implantat za dojku, aparat za kokošja prsa, instila gel, gume za kolica, punjač za akumulator za elektromotorna kolica, ljepilo za urinare, te druga nova sanitarno-higijenska pomagala”, navodi Subašić.

Odluka o ortopedskim i drugim pomagalima je po prvi put rađena u saradnji doktora različitih specijalnosti i direktnih korisnika iz Saveza udruženja invalidnih lica Zeničko-dobojskog kantona.