UNZE: Potpisan Memorandum o saradnji na borbi protiv korupcije

Univerzitet u Zenici danas je ozvaničio nastavak aktivnosti u borbi protiv korupcije.

Rektor dr. Damir Kukić potpisao je Memorandum o saradnji sa Timom Vlade Zeničko dobojskog kantona za borbu protiv korupcije, na čijem je čelu Meliha Omerspahić.

– Na ovaj način okončane su višemjesečne aktivnosti na pripremi Memoranduma, ali i operativnog plana, odnosno akcionog plana, – izjavio je rektor Kukić, ukazavši da je ispred Univerziteta Zenica u Tim kantonalne vlade  imenovan dr. Esad Delibašić.

U okviru javne ustanove Univerzitet Zenica koordinator aktivnosti u borbi protiv korupcije je Ajdin Huseinspahić.

Vrlo brzo u borbu protiv korupcije bit će uključeni i studenti putem radionica i okruglih stolova, kako bi se upoznali o načinima prijave eventualnih slučajeva korupcije i reagovanja na takve oblike ponašanja.

Prema riječima Melihe Omerspahić u narednom periodu slijedi provedba aktivnosti zacrtanih akcionim planom i strategijom borbe protiv korupcije na nivou ZDK.

Dodala je da očekuje uključenje akademske zajednice i studenata u konkretne aktivnosti u okviru akcionog plana. (Š.B.)