Udruženje penzionera Zenice: Slijedi borba za bolja rješenja u Zakonu o PIO

Izvještajna skupštinska sjednica Udruženja penzionera Zenice održana je u srijedu, u prisustvu 76 delegata.

Usvojen je Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj za 2017., kao i planovi rada Udruženja za ovu godinu. Također, usvojene su izmjene i dopune Statuta, koje su usklađene sa Statutom Saveza udruženja penzionera Federacije BiH, kada su u pitanju izbori delegata.

Ova skupštinska sjednica imala i izborni karakter, jer su izabrani delegati koji će u narednom, četverogodišnjem mandatu, predstavljati Udruženje u Kantonalnom (pet delegata) i Federalnom savezu (tri delegata Udruženja penzionera). Potvrđen je novi mandat dosadašnjem predsjedniku Udruženja penzionera Zenice, Mustafi Trakiću.

U usvojenom planu i programu rada u novom četverogodišnjem mandatnom periodu, fokus djelovanja biće na poboljšanju odredbi Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, kroz prijedloge izmjena i dopuna ovog zakonskog propisa. Za to je Federalni parlament predvidio rok od narednih šest mjeseci, – kaže novi-stari predsjednik Udruženja penzionera Zenice, Mustafa Trakić.

Kontinuirano ćemo raditi i na poboljšanju socijalnog i zdravstvenog statusa penzionera, jer imamo nastojanja sa više nivoa djelovanja da se zdravstvena zaštita objedini na nivou Federacije BiH, – dodaje Trakić.

Inače na području Zeničko-dobojskog kantona živi oko 60 hiljada penzionera, a 44 hiljade njih je učlanjeno u neko od 12 lokalnih udruženja, koja zbirno čine ovaj savez.