Delegacija MMF-a posjetila Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK

Danas je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona posjetila delegacija tehničke misije Međunarodnog monetarnog fonda na čelu sa Suzanne Flyn.

Sa direktoricom Mirzetom Subašić razgovarano je o Izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za prošlu godinu, te o pitanjima neizmirenih obaveza prema Zavodu zdrvstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.

Direktorica Subašić izvjestila je Flyunn o Izvršenju Finansijskog plana za 2017. godinu, te ukratko pojasnila i Finansijski plan Zavoda za 2018. godinu. Obzirom da su delegaciju najviše zanimala pitanja o neizmirenim obaveza posebno onima preko 90 dana, direktorica Subašić je kazala da su najveći dužnici Zavodu Rudnici sa ukupnim dugovanjima oko 80 miliona KM.

Naši najveći dužnici su Rudnici mrkog uglja Zenica, Breza i Kakanj, zatim Željezara Zenica, Željeznice FBiH, Metalno i Krivaja Mebl, – kazala je Subašić.

Kao pozitivan primjer i najveći pomak u izmirenja dugovanja naveden je Rudnik mrkog uglja Kakanj, koji osim tekućih, izmiruje obaveze iz ranijih godina.

Sastanak predstavnika tehičke misije MMF s menadžmentom Zavoda održan je u okviru posjete tehničke misije Zeničko-dobojskom kantonu, koji je odabran kao primjer za realizaciju projekta tehničke podrške i smjernica vezanih za neizmirene obaveze, saopšteno je iz Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK.