Husaković: Pokrenuli smo procese koji će doprinijeti zadovoljstvu putnika

U posljednje vrijeme mnogo korisnika usluga Zenicatransa ima pritužbe na redovnost linija i ljubaznost osoblja.

Direktor ovog preduzeća, Besim Husaković, kaže da je od stupanja na ovu dužnost prije nepuna dva mjeseca pokrenuo niz aktivnosti, koje bi u konačnici trebale rezultirati većim zadovoljstvom korisnika njihovih usluga.

Ljudi su navikli da rade na jedan sistem. Uvođenjem pravila stvaraju se problemi. Ljudi rade ono što su naučili godinama, a mi sada pokušavamo da to ustrojimo, da napravimo pravilnike jer je preduzeće bilo normativno zapušteno. Za ovo nam treba vremena, ali ćemo to srediti sigurno, – zaključio je Husaković.